Przejdź do treści

Attune - Aktywności na uniwersytecie

Partnerzy projektu ATTUNE spotkali się online w drugim tygodniu stycznia, aby wypracować kolejne kroki działania. 

Uzgodniliśmy program bezpośredniego spotkania inaugurującego projekt, które odbędzie się w Bilbao 24-25 stycznia 2023. 

W odniesieniu dio celów rozmawialiśmy o tematach zainteresowania i działań na uniwersytetach uczestniczących w projekcie. Ma to być podstawą opracowania treści naszych materiałów. 

Programa GAP 

UPV/EHU

InEuropa – Finanziamenti Europei

Università degli Studi di Siena

Agado – Gesellschaft für nachhaltige Entwicklung

Green Office Hildesheim

Mikado Consulting

Özyeğin Üniversitesi

Global Action Plan Polska 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej