Przejdź do treści

Nasz zespół

Stan Zdzisław Nitak

Stan (drugie – Zdzisław) stara się angażować innych do zmiany zachowań konsumenckich na rzecz ekologicznego stylu życia. Zajmuje go podnoszenie świadomości i metody jej mierzenia, studiuje edukację poprzez wartości. Był w kraju pionierem tworzenia młodzieżowych zespołów działań ekologicznych – ekozespołów (EcoTeams). W wolnym czasie poznaje lasy i puszcze podróżując na rowerze.

Blanka Kolago - Szymczak

Blanka stara się zdefiniować, co oznacza życie w stylu green. Porusza tematy w sposób dociekliwy i uczciwy m.in.  dotyczące zrównoważonej mody,  odpowiedzialnych zakupów, zrównoważonego podróżowania, społecznej sprawiedliwości  i życia less waste. Umie o tym opowiadać w sposób przystępny dla każdego wieku. Prelegentka na konferencjach i wydarzeniach ekologicznych; Zero Waste, TEG, Gdańska Eko Strefa i inne. Prowadzi warsztaty na temat życia zero waste.

W wolnych chwilach prowadzi blog

Katarzyna Ratajczyk

Katarzyna ma doświadczenie nabyte zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym w zakresie komunikacji i promocji. Jest też coachem, prowadzi szkolenia. Pracowała przez kilka lat dla jedynego targu ekologicznego w Polsce. Jako dyrektorka w urzędzie miasta przeprowadziła zielony audyt swojego wydziału (biura) we współpracy z firmą Skanska. Fanka sezonowego jedzenia zgodnego ze strefą klimatyczną.

Dr Anna Batorczak

Anna zawodowo zajmuje się edukacją ekologiczną służącą zrównoważonemu rozwojowi. Prowadzi zajęcia z edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska oraz studentów anglojęzycznego kierunku Sustainable Development, którego jest kierowniczką. Jest zaangażowana w projekty edukacyjne z licznych perspektyw i podejścia m.in. wykorzystania Internetu oraz wyzwań osób z niepełnosprawnościami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Inspirują ją zarówno przyroda jak i sztuka.

Cele fundacji